പരിണാമം

ഓലമേഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠിച്ചതുകൊണ്ട്
പഠിച്ച പള്ളിക്കൂടം ഇപ്പോഴില്ല!
ഓടുമേഞ്ഞ കുഞ്ഞുവീട്ടില്‍ ജനിച്ചതുകൊണ്ടു
ജനിച്ച വീട് ഇപ്പോഴില്ല!
ഇത്തിരി കയറ്റം കേറി വീട്ടിലെത്തിയാല്‍
താഴത്ത് കണ്ട വയല്‍ ഇങ്ങു ദൂരെയെനിക്കൊരു
വി‌ളിയായിരുന്നു ……………………
ജെ. സി. ബി. ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു
പ്രദേശം തന്നെ ഇപ്പോഴില്ല. വിളിയും……………..

പുഴ വറ്റിയതുകൊണ്ട് ദാഹം ഇപ്പോഴില്ല
നെഞ്ചിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുകൂടെ
ഒരുപാട് വെടിയുണ്ടകള്‍ തുളച്ചുപോയതുകൊണ്ട്‌
ഹൃദയം ഇപ്പോഴില്ല!
ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തല ഇപ്പോഴില്ല!!
കടുംനിറങ്ങള്‍ മാത്രം കാണാവുന്ന കണ്ണുകള്‍
കയ്യിലാണ് ഇരിപ്പ്.
ഒരുപാട് വാങ്ങിക്കൂട്ടാന്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട്
കൈപ്പത്തികള്‍ക്ക് വീതി കൂടും!

അണച്ച് പിടിക്കാന്‍ അടുത്ത് മക്കളില്ലാത്തത്കൊണ്ട്
കൈക്ക് നീളം അത്രയില്ല!
ഗ്ലോബല്‍ രുചികള്‍ തിന്നുകൂട്ടുവാന്‍
ഒരു ഗ്ലോബല്‍ വായ ഇപ്പോഴുണ്ട്!!!!!!!!!!!

Advertisements

2 Responses to പരിണാമം

  1. sreelesh says:

    നന്നായിട്ടുണ്ട് മാഷെ ഗ്രഹതുരതിന്‍റെ , ന്നന തട്ടിയാല്‍ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: